Interactive and engaging training sessions.

Employee Training

In-person and virtual training sessions to help create your army of allies. 

Engaging        Interactive        Reflective        Empowering        Realistic

In-person or virtual.

Activate your army of allies, ready to speak up, take action, and create positive change in your organization. 

DTLpg1_edited.jpg
Comic book panel with female character. Speech bubble "Uhhhhh. Ok?"
Comic book panel with male employee.Thought bubble "Thank goodness the guys spoke up. I hate going to strip clubs but never felt like I could speak up."
Comic book panel. Male employee speech bubble "well... Last night Makayla texted me and it just... escalated pretty quickly." Female coworker responds, "I know Makayla has no filter. What did she say?"

Six scenarios based on real stories. 

The Define the Line Comic Book covers:

 • Inappropriate jokes​.

 • Sexually degrading words used to describe an individual’s body. 

 • Text messaging inappropriate photos.

 • After work team outing to a strip club.

 • Inappropriate questions about sexual orientation.

 • Exposing oneself.

 • Unwanted touching.

Activity sheets.

After each scenario, employees reflect on what they would do or say in a similar situation.

English and Spanish.

Define the Line comes in both English and Spanish to support multicultural workplaces.

Bystander training.

Employees learn how to speak up and take action so they can go from bystander to ally.

Define the Line comic book cover

Imagine your team working together to help eliminate workplace harassment.  

 

You don’t have to imagine it - you can make this YOUR organization! The Define the Line Comic Book is your all-in-one sexual harassment prevention training resource. 

FAQs

Have questions about the comic book? Here's a list of frequently asked questions.

Học Phần 1: Học các chuỗi Chào Mặt Trời cơ bản. Học cách đứng vững trên 2 chân. Ổn định khớp hông, đầu gối, cổ chân. Học hướng lực vào mông trong các tư thế đứng (cực kỳ quan trọng)


 • Bài 1: Chào Mặt Trời truyền thống
 • Bài 2: Tư thế Trường Tấn, Kim Tự Tháp, Chiến Binh 2 và Tam Giác
 • Bài 3: Chào Mặt Trăng
 • Bài 4: Chuỗi Chiến Binh Nhảy Múa (Dancing Warrior)
 • Bài 5: Vặn Xoắn & Bó Tay từ chuỗi Chiến Binh
 • Bài 6: Yoga Phục Hồi: Kéo Dãn Hông & Lưng Dưới
Học Phần 2: Thăng Bằng trên 1 chân. Sức mạnh gấp đôi lên chân. Chuyển động toàn bộ cơ thể để vào được những hình dáng thăng bằng khác nhau.


 • Bài 7: Chiến Binh 3 - Nửa Vầng Trăng
 • Bài 8: Handstand hình chữ L (đứng bằng tay với tường)
 • Bài 9: Tư thế Tay Cầm Ngón Chân Cái (3 biến thể)
 • Bài 10: Yoga Phục Hồi: Kéo Dãn Vai & Hông
 • Bài 11: Tư thế Vũ Công
 • Bài 12: Tư thế Chim Thiên Đường
Học Phần 3: Khi đã đứng vững trên đôi chân của mình, bắt đầu đi chuổi liên hoàn Vinyasa theo chủ đề.


 • Bài 13: Chuỗi CORE: Tư thế Người Leo Núi & Con Quạ
 • Bài 14: Chuỗi Thăng Bằng
 • Bài 15: Chuỗi Mở Hông sâu với tường
 • Bài 16: Chuỗi Vặn Xoắn Cột Sống
 • Bài 17: Chuỗi Backbend không đau lưng
 • Bài 18: Yoga Phục Hồi về Cột Sống
Học Phần 4: Bắt đầu thử thách vào những tư thế khó hơn trong Yoga


 • Bài 19: Xoạc Dọc phần 1: Giãn Cơ Gân Kheo (cực kỳ quan trọng!)
 • Bài 20: Xoạc Dọc phần 2: Giãn Nhóm Cơ Gập Hông & Đùi Trước
 • Bài 21: Đứng Cẳng Tay
 • Bài 22: Chaturanga Dandasana & Đứng Bằng Đầu 3 điểm (Tripod Headstand)
 • Bài 23: Vặn Xoắn & Quạ Bên
 • Bài 24: Yoga Phục Hồi về Cổ, Vai, Tay
Học Phần 5: Thử thách về sức bền trong chuỗi Vinyasa


 • Bài 25: Chuỗi Thăng Bằng
 • Bài 26: Chuỗi Uốn Lưng - Vua Vũ Công (King Dancer)
 • Bài 27: Chuỗi Vặn Xoắn & Bó Tay
 • Bài 28: Xoạc Âm
 • Bài 29: Rút Bụng & Trồng Chuối
 • Bài 30: Yoga Phục Hồi cho Lưng: Giãn Lưng Sâu
Học Phần 6: Sức mạnh tâm trí kiểm soát cơ thể


 • Bài 31: Xoay Hông & Vai Ra Ngoài
 • Bài 32: Nửa Vầng Trăng Vặn Xoắn + Bó Tay
 • Bài 33: Vua Bồ Câu (King Pigeon)
 • Bài 34: Xoạc Dọc, Xoạc Ngang và các biến thể
 • Bài 35: Vác Chân Lên Vai
 • Bài 36: Yoga Phục Hồi: Giãn Thắt Lưng & Hông
Học Phần 7: Kết thúc để bắt đầu


 • Bài 37: Tư thế Siêu Chiến Binh (Xoạc Đứng biến thể)
 • Bài 38: Tư thế Chim Địa Ngục
 • Bài 39: Đứng Bằng Đầu Chân Rộng
 • Bài 40: Chuỗi Uốn Lưng
 • Bài 41: Vác Chân Lên Vai: Thăng Bằng Tay
 • Bài 42: 5 Tư Thế Đảo Ngược